Повеќефункционална машина

  • Принципот на селективна термолиза може да се примени за отстранување на тетоважи.Енергијата испорачана од голем број ласери со различни бранови должини насочени кон пигментите.Пигментите ќе се разложат во ситни артикли одеднаш и ќе се извлечат од телото.Главата SHR е за професионално отстранување на влакна.Со пастата за ладење, клиентот не чувствува ништо освен удобност.Ефектот од третманот е очигледен.Ласерите може да се користат за професионални, аматерски, козметички, медицински и трауматски тетоважи.Различните бои присутни во тетоважите може различно да реагираат на ласерско отстранување на тетоважата.Ласерите нудат неинвазивен и ефикасен третман за несакани тетоважи.